Lokallagsskolering

Viken SV tilbyr alle sine lokallag skolering i en rekke temaer, alt etter hva laget selv ønsker. Kursene kan holdes digitalt om dere ønsker det, ellers kommer gjerne en fra fylkesstyret fysisk på besøk! Kursene kan legges opp til å være for styret alene eller for alle de aktive i lokallaget, det vil variere hvor mange det er naturlig å invitere til de forskjellige kursene.

For å bestille skolering til ditt lokallag sender du en mail til viken@sv.no, der dere skriver følgende info: hva vil dere ha kurs om? Hvor skal kurset holdes, eller vil dere eventuelt ha det digitalt? Når vil dere ha kurset? Hvor mange skal delta og hvilke verv har de? Bestill gjerne så lenge i forveien som mulig, jo tidligere desto mer sannsynlig er det at vi kan stille den dagen!

Vi kan tilby følgende kurstemaer:

Å lede et lokallag

Dette kurset fokuserer på lokallagets plass i organisasjonen, styrets oppgaver og roller, samt hvordan lage en god partikultur.

Medlemsoppfølging

Dette kurset fokuserer på oppfølging av medlemmer. Det tar for seg alt fra verving, oppfølging av nye og erfarne medlemmer, medlemsregisteret, personvern og mye mer.

Aktiviteter og arrangementer

Dette kurset gjennomgår ulike typer for lokallagsaktiviteter. Det tar for seg både planlegging, gjennomføring og mobilisering, samt hvordan medlemmer kan aktiviseres gjennom aktivitet.

Økonomi og administrasjon

Dette kurset handler om økonomiarbeidet i lokallaget. Hvordan lager man budsjett og setter opp regnskap? Hvordan fungerer Partiportalen og den offentlige partistøtten? Hvordan forholder man seg til SVs partiskatt?

Kommunikasjon

Er det egentlig så viktig at vi bruker riktig logo? Hva er forskjellen på intern og ekstern kommunikasjon? I dette kurset lærer deltagerne om, og bruken av, både tradisjonelle og sosiale medier. Hva en god pressemelding bør inneholde og hvordan man gjennomfører et kjekt digitalt møte er noe av det man går igjennom.

Politikkutvikling – Lokallaget som politisk kraft

I dette kurset tar vi for oss lokallagets politiske rolle og muligheter. Hvordan man finner gode saker, bygger eierskap rundt dem og hvordan man kan gå til verks for å få gjennomslag og markere seg.

Ønsker dere skolering i noe som ikke dekkes av kursene ovenfor? Send en mail til viken@sv.no om hva dere ønsker, så skal vi se om vi kan snekre sammen noe nytt!