Fylkesstyret

Leder: Rannveig Kvifte Andresen
E-post: rannveig.andresen@gmail.com
Telefon: 48040248

Nestleder: Heidi Larsen
E-post: hei.lars@loitrondheim.no
Telefon: 98812367

Nestleder: Erlend Kåsereff
E-post: erlendoh@icloud.com
Telefon: 99304490

AU-medlem og miljøpolitisk ansvarlig: Anders Ekeland
E-post: anders.ekeland@online.no
Telefon: 95175467

Kasserer: Frode Åkenes-Johnsen
E-post: akenesjohnsen@gmail.com
Telefon: 40483387

Kvinnepolitisk ansvarlig og 1. vara til AU: Stine Høivik
E-post: stine.hoivik@gmail.com
Telefon: 98801293

Fagligpolitisk ansvarlig: Martin Kvalvik
E-post: kvalvik88.mk@gmail.com
Telefon: 40237644

Styremedlem: Asbjørn Grønland
E-post: agronland@hotmail.com
Telefon: 98460787

Styremedlem: Barham Azadi
E-post: barhamazadi@yahoo.com
Telefon: 40141312

Styremedlem: Brit Riise Fredheim
E-post: britriise@outlook.com
Telefon: 99522581

Styremedlem: Linn Hexeberg
E-post: linnemiliehexeberg@gmail.com
Telefon: 91712465

Styremedlem: Knut Merox Iversen
E-post: iversen.knut@gmail.com
Telefon: 46446829

Representant for Viken SU: Mah-Noor Baig
E-post: noor.02@live.no
Telefon: 98060391

Representant for Viken SU: Lisa Marie Bredesen
E-post: lisambredesen@gmail.com
Telefon: 90548052

Representant for Viken SU: Andreas Evenstuen
E-post: evenstuenandreas@gmail.com
Telefon: