Fylkesstyret

Leder: Haitham El-noush
E-post: haitham.el-noush@sv.no
Telefon: 97525257

Nestleder: Heidi Larsen
E-post: hei.lars@loitrondheim.no
Telefon: 98812367

Nestleder: Stine Høivik
E-post: stine.hoivik@gmail.com
Telefon: 98801293

AU-medlem og kvinnepolitisk leder: Linn Emilie Hexeberg
E-post: linnemiliehexeberg@gmail.com
Telefon: 91712465

Miljøpolitisk leder: Anders Ekeland
E-post: anders.ekeland@online.no
Telefon: 95175467

Fagligpolitisk ansvarlig: Martin Kvalvik
E-post: kvalvik88.mk@gmail.com
Telefon: 40237644

Styremedlem: Asbjørn Grønland
E-post: agronland@hotmail.com
Telefon: 98460787

Styremedlem: Barham Azadi
E-post: barhamazadi@yahoo.com
Telefon: 40141312

Styremedlem: Brit Riise Fredheim
E-post: britriise@outlook.com
Telefon: 99522581

Styremedlem: Silje Waters
E-post: siljewaters@me.com
Telefon: 47623878

Styremedlem: Knut Merox Iversen
E-post: iversen.knut@gmail.com
Telefon: 46446829

Representant for Viken SU: Tristan Jyrki-Dahl
E-post: tristan.dahl@icloud.com
Telefon: 95837707

Representant for Viken SU: Hannah Sofia Børdahl
E-post: hboerdahl10@gmail.com
Telefon: 99683617

Representant for Viken SU: Andreas Evenstuen
E-post: evenstuenandreas@gmail.com
Telefon: