Hva skjer i Viken SV?

26. november – Folkets hus, Drammen
13:00

Nominasjonsmøte i Buskerud, der Viken SVs medlemmer fra Buskerud skal velge valgliste til fylkestingsvalget neste år. Kontakt lokallaget ditt om du ønsker å være med som delegat.

1. desember – Fylkeshuset, Sarpsborg

18:30
Nominasjonsmøte i Østfold, der Viken SVs medlemmer fra Østfold skal velge valgliste til fylkestingsvalget neste år. Kontakt lokallaget ditt om du ønsker å være med som delegat.

9., 11. og 12. februar – Digitalt, samt 3 ulike steder
Ulike klokkeslett

Årsmøte til Viken SV samt de tre nye fylkeslagene vi nå skal stifte igjen, Akershus, Buskerud og Østfold. Årsmøtet vil først foregå digitalt på torsdagen for alle delegater fra lokallagene i Viken, mens på lørdagen og søndagen vil årsmøtet foregå fysisk et sted i hvert av de ulike fylkene.