Vedtak årsmøtet 2018

Akershus SV, Buskerud SV og Østfold SV avholdt felles årsmøte 3.-4. mars på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Akershus SV, Buskerud SV og Østfold SV avholdt felles årsmøte 3.-4. mars på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Protokoll årsmøte Akershus SV, Østfold SV og Buskerud SV 2018