Vedtak årsmøtet 2020

Årsmøtet til Viken SV avholdes 8. og 9. feb på Scandic Fornebu

Viken SV årsmøtepapirer samlet

Vedtatte dokumenter

Protokoll

Vedtatte uttalelser

Arbeids- og organisasjonsplan

Budsjett og regnskap

Vedtekter