Vedtak årsmøtet 2021

Viken SVs årsmøte ble avholdt 13. og 14. februar 2021. Møtet ble gjennomført digitalt.

Vedtak:

Protokoll

Vedtekter

Arbeids- og organisasjonsplan Viken SV 2021

Uttalelse: Arbeidslinja er en trussel for den norske modellen

Uttalelse: Viken SV vil avvikle helseforetaksmodellen

Uttalelse: Ingen fattige familier i Viken

Uttalelse: Ja til campus på romerike

Fylkesstyrets beretning

Stortingsrepresentantenes beretning

Fylkestingsgruppas beretning
Vedlegg til fylkestingsgruppas beretning

Regnskap og budsjett