Vedtak årsmøte 2022

Viken SV avholdt årsmøte digitalt på Zoom den 12. og 13. februar 2022.

Vedtak

Last ned protokollen her

Last ned Viken SVs vedtekter 2022 her

Last ned Arbeidsplan for 2022 her

Vedtatte uttalelser årsmøtet 2022
Nei til ny skipsled i Oslofjorden
Desentralisert høyere utdanning – studiested for sykepleie i Indre Østfold
Hjelp til voldsutsatte kvinner og barn
Ta hele landet i bruk

Last ned vedtatt nominasjonsprosess for Viken SV her


Last ned beretninger
Fylkesstyrets beretning
Fylkestingsgruppas beretning
Beretning fra Arne Nævra
Beretning fra Nicholas Wilkinson
Beretning fra Freddy André Øvstegård
Beretning fra Kirsti Bergstø
Beretning fra Kathy Lie