Rannveig Kvifte Andresen går av som fylkesleder ved årsmøtet i 2022.

Publisert av: mathias.malmgren Publisert: 27. oktober 2021
Oppdatert: 27. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min

Rannveig har vært fylkesleder i Viken SV helt siden oppstarten i 2019, og ble gjenvalgt for 2 år i 2021. Dessverre må hun av helsemessige grunner gå av ett år før perioden er over.

– Min ambisjon er å være den første, siste og eneste lederen av Viken SV, sa jeg på årsmøtet i 2019. Og nå ser det jo ut til at Viken SV kan bli historie. Den historien må dessverre skrives av en annen enn meg, da jeg har beslutta at jeg må trekke meg som leder av Viken SV på årsmøtet 2022, sier Rannveig.

Rannveig har et langt politisk liv i alle ledd i politikken. Rannveig var leder i Sosialistisk Ungdom fra 1988 til 1990, og allerede i 1991 kom hun inn i kommunestyret i Ski, der hun satt fram til 2015. Vervene i SV har vært mange, og de siste 11 årene har hun vært leder av henholdsvis Akershus og Viken SV. Fra 2009 til 2017 var hun vararepresentant på Stortinget for Akershus, og var fast møtende i nær to år.

– Jeg har slitt med ulike helseproblemer i hele 2021. Det innebærer at jeg ikke får gjort den jobben jeg burde som leder av Viken SV. Etter å ha gått noen runder med meg selv, har jeg innsett at jeg ikke kan stå perioden ut som leder. Det er med tungt hjerte jeg ser meg nødt til å trekke meg midt i valgperioden, men ser det som helt nødvendig.

Rannveig har ledet det store fylket med hele 39 lokallag med stødig hånd i snart 3 år. Det blir nå opp til valgkomiteen å innstille på en ny leder til årsmøtet i februar. Medlemmer i Viken SV kan komme med innspill til komiteen gjennom dette skjemaet.