Viken SV støtter kulturarbeidere i streik

Publisert av: mathias.malmgren Publisert: 21. september 2021
Oppdatert: 04. oktober 2021
Lesetid: ca. 1 min
Streikevaktene er på plass foran Nationaltheateret i Oslo. Foto: Mathias Malmgren, Viken SV

Natt til 3. september ble 220 ansatte i kultursektoren tatt ut i streik ved Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Den Norske Opera Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Rogaland Teater. LO Stat og Spekter ble ikke enige om en pensjonsordning for de ansatte i teatre, orkestre, opera og scener. Fra 8. september ble streiken trappet opp. Det er fagforbundene NTL, Creo og Fagforbundet som har medlemmer i streik.

LO Stat krever en hybridpensjon – en kombinasjon av ytelsespensjon og innskuddspensjon – en pensjonsløsning som gir bedre trygghet for de ansatte, og som gir livsvarige og like pensjoner. Spekter ønsker innskuddspensjon, hvor de ansatte bærer ansvaret og risikoen.

Kvinner lever lengre enn menn, og en hybridpensjon varer livet ut og tar dermed hensyn til dette. Med en innskuddspensjon som er det Spekter ønsker, så må pensjonen tas ut over et visst antall år, noe som gjør at kvinner taper.

Viken SV støtter derfor kravet fra kulturarbeidere i streik for å få en livslang og kjønnsnøytral pensjon.

Uttalelsen ble vedtatt av fylkesstyret i Viken SV 20. september, 2021