SVs Østfoldprogram!

Publisert av: Ukjent Publisert: 14. mai 2021
Oppdatert: 14. mai 2021
Lesetid: ca. 3 min
SVs medlemmer i Østfold har stemt fram ti saker som er spesielt viktige for Østfold, og som vi vil kjempe for på Stortinget.

Etter å ha fått inn over 100 forslag fra vanlige folk og organisasjoner i Østfold har SV-medlemmene i Østfold pekt ut de ti viktigste sakene for folk i fylket. Dette skal vi kjempe for i valgkampen og på Stortinget! SV er til for vanlige folk og for bevegelsene vi er en del av. Vanlige folk skal ha mer å si over politikken. Derfor har Østfoldprogrammet blitt til gjennom forslag fra enkeltpersoner og organisasjoner i fylket vårt. Last ned de ti sakene her

 1. Ja til Østfold – Opphev Viken.
  Makta samles hos færre enn før og er lenger unna
  folk. Vi skal ha folkeavstemning om oppløsning av Viken. Makt, tjenester og statlige
  arbeidsplasser skal flyttes til Østfold.
 2. Bygg Østfold – ikke klasseskiller og sentralisering.
  Egen områdesatsing for å minske forskjellene i Østfold: Øke overføringene til Østfoldkommunene, endre rammene som gjør at barnehager i Østfold får mindre penger per barn enn andre steder. Øremerke mer penger til flere ansatte i velferden og forebyggende tjenester. Bygge ut og øke bemanning på Sykehuset Østfold, Kalnes. Yrkesfagsløft med rett til lærlingeplass, økt grunnstipend, bedre utstyrspark og sterkere bruk av lærlingekrav ved offentlige innkjøp. Flere kvalifiserte lærere. Etablere høgskolecampus i Indre Østfold.
 3. Faste og hele stillinger– Ikke løsarbeid og sosial dumping.
  Styrke retten til faste og hele stillinger, en lønn å leve av. Avskaffe bemanningsbransjen. Styrke arbeidstilsynet, bidra til fagorganisering og innføre sterkere seriøsitetskrav i offentlige innkjøp.
 4. Vanlige folk først – Ikke mer til eliten.
  Mer til vanlige folk, ikke den økonomiske eliten. Økt skatt for lønnsadelen, bolighaiene og milliard-arvingene, mindre skatt på lavere inntekter. Fattigdom blant barnefamilier og eldre i Østfold skal ned, barnetrygda og minstepensjonene skal opp. Regjeringens usosiale kutt skal bort. Et inkluderende og involverende samfunn, uten rasisme og diskriminering.
 5. Velferd for de mange – ikke profitt for de få.
  Innføre gratis SFO og tannhelsetjeneste.
  Forby profitt på private barnehager, i barnevern og i pleie og
  omsorg. Stoppe privatisering og ta tilbake velferdstjenester til felleskapet. Ny sosial boligpolitikk med utbygging av “eie-til-leie»-boliger, flere studentboliger, bostøtte til
  flere og å styrke Husbanken for å støtte boliger i bygd og by.
 6. Bedre kollektivtilbud i hele Østfold – ikke mer flytrafikk og motorvei.
  Prioritere full utbygging av dobbeltspor gjennom hele Østfold, mer penger til bedre busstilbud og
  trygge bruksveier. Ikke nye monstermotorveier og mer flytrafikk. Østre linje skal åpnes igjen mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg for både gods og passasjerer.
 7. Massiv grønn utbygging – Ikke arbeidsløshet.
  Kutte utslipp, flere jobber og bygge Østfold gjennom store satsinger på grønn teknologi, industri og energi. Et rettferdig grønt skifte som får ned både utslippene og forskjellene.
 8. Verne om naturen – ikke privatisere og bygge ned.
  Den vakre Østfoldkysten skal være for alle, vi skal sikre fri ferdsel og stoppe nedbygging av strandsona. Forsøpling og
  forurensing må bekjempes. Naturen og kulturlandskapet vårt skal beskyttes mot nedbygging. SV vil verne om områder som Fjella-landskapet, Mosseskogen, Kalnesskogen, Hafslundskogen, skjærgården, nasjonalparken på Hvaler, Fredrikstadmarka, og de små grønne lungene i byene.
 9. Utvikle fisket og landbruket – ikke legge ned.
  Bærekraftig bruk av naturressursene som kommer lokalsamfunnene til gode. Styrke økonomien for Østfoldbøndene.
  Innføre tilskudd til gras, grovfor og beite i Østfold for å ta i bruk hele
  landskapet. Matjorda må vernes mot nedbygging. Gjenopplive Oslofjorden og sikre bærekraftig forvaltning av Skagerak.
 10. Fred og solidaritet – ikke økt spenning og oppbygging av
  murer.

  Norge skal støtte FNs forbud mot atomvåpen, og si nei til amerikansk militær aktivitet på Rygge. Østfoldssamfunnet skal stille opp og ta sin del ansvaret for å hjelpe mennesker på flukt. Utrede alternativer til EØS-avtalen