Freddy André Øvstegård valgt til førstekandidat i Østfold.

Publisert av: Ukjent Publisert: 09. desember 2020
Oppdatert: 09. desember 2020
Lesetid: ca. 2 min
Viken SV avholdt nominasjonsmøte i Østfold valgdistrikt 8. desember. Der ble Freddy André Øvstegård valg ved akklamasjon til å toppe listen, og gå for fire nye år på Stortinget.

«Jeg setter veldig stor pris på at Østfold SV vil gi meg tillit til fire nye år. Vårt mål for valget er klart: Vi skal få ned utslippene, vi skal få ned forskjellene og vi skal få vekk regjeringen» sier Freddy André etter valget.

«SV gjør det stadig bedre på målingene og har medlemsrekord. I Østfold kan vi kapre FrPs andre faste mandat hvis vi gjør et godt valg, det er vårt mål».

Med seg på lista får han Åse Kristina Heien som andrekandidat. Hun er 44 år og er født og oppvokst på Spydeberg i Indre Østfold. Hun har en bachelor i offentlig administrasjon og ledelse ved Blindern, og jobber hos Politi Øst i Ski, med dokumentforvaltning og arkiv.

«Jeg er frustrert fordi ulikheten i Norge vokser, at vi bare i Indre Østfold har 1100 barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt. Jeg brenner for reell tidlig innsats. Det er når vi bekjemper vold i nære relasjoner, når vi løfter familier ut av fattigdom, gir familier mulighet til å eie sin egen bolig, god barselomsorg, et inkluderende arbeidsmarked, likestilling og rett til hele og faste stillinger».

På tredjeplass valgte nominasjonsmøtet Barham Azadi, fra Moss. Han er 1. vara til kommunestyret i Moss, fast medlem av utvalget for oppvekst og utdanning, og er dessuten leder av flerkulturelt råd i Moss, et råd som ble etablert på initiativ fra SV ble i 2019.

«Vi ser at høyresidens kortsiktige tenking i klimapolitikken, gjør det svært vanskelig å fatte de rette beslutningene for å lykkes med kampen mot klimaendringene. De prioriterer profitt over bærekraft.
Det er derfor svært viktig å ha en offensiv og fremtidsrettet miljøpolitikk for fremtidig verdiskapning, og en bærekraftig utvikling som tilfredsstiller dagens behov, samtidig som den tar hensyn til fremtidige generasjoners behov og rett til et levelig klima».

Her er hele lista:

1. Freddy Andre Øvstegård, 1994, Sarpsborg
2. Åse Kristina Heien, 1976, Indre Østfold
3. Barham Azadi,1985, Moss
4. Camilla Sørensen Eidsvoll, 1964, Fredrikstad
5. Are Bergli Heier, 1991, Sarpsborg
6. Anne Aga, 1973, Moss
7. Espen Endal, 1976, Indre Østfold
8. Helga Aakre, 1969, Fredrikstad
9. Simen Dohrmann Nilsen, 2001, SU Fredrikstad
10. Vian Ahmed Hamal Iawa, 1976, Fredrikstad
11. Øyvind Fjeldberg, 1953, Hvaler
12. Guri Bugge, 1979, Sarpsborg
13.Tore Andersen, 1980, Våler
14. Fridtjof Dahlen, 1960, Halden
15. May Elisabeth Hansen, 1953, Moss